ištinti

ištinti
1 ištìnti, ìština, ištýnė (ìštinė) 1. tr. J, K, 80, NdŽ, , Trak, Mtl, Šll, Plik išplakti, išploninti (dalgį): Atsinešk tintuvus, aš tau ištìnsiu dalgį Š. Dalgė ištintáu – neturiu kūjelio DrskŽ. Atvažiav[o] vyras, ìštinė dalgę Drsk. Kaip ìština? – Su plaktuku Rmč. Dumpliuotai ištintas dalgis yra nelygus Šts. Ištìnsiu dalgę, ir einam šienaut Btrm. [Dalgės] audeklas kietas – negaliu gerai ištìnt Grv. Prastai dalgį iština Kos95. Ištintas dalgis duoda gerą akuotą, yra ašresnis Šts. Dalgį ištýnė, supustė i pjauna Mžk. lštìnk dalgį, eisam šieno pjauti Grg. Kas jiemi (vaikeliams) dalgelę ištiñs? (rd.) Mrc. ^ Dalgės neištynęs, pievos nenušienausi V600(Al). | refl. tr. Š, Šv, Žlb, Srj, Grv: Išsimokęs buvo i pjauti liuob, i dalgį išsitìnti Krt. Pakaičio neduos, dalgį išsitýnei – i bėk, stok į darbą Skd. Pasipusryčiosi, išsitìnsi dalgį i eisi apent šieno pjauti Bdr. Pirm pusryčio dalgį išsitìnk Dr. Pirma reikia ryto, kap paskėlei, išsitìnt dalgė Dv. 2. tr. Š, 266, , Pln primušti, išlupti, apdaužyti: Anam ištýnė ausį ponas, t. y. davė par ausį J. Aš jam šonus ištìnsiu J.Jabl. Tau užpakalį kad ištinsiu, nereikės tau mano roputės raut . Paėmęs makarą, ištynė nugarą S.Dauk. Visus ištýnė, iššaudė, bet ir anų ne vieną nušutino Ggr. 3. tr. Skd prk. apgauti: Reik mokėti ištìnti, ta gali gyventi Ms. Ištýnė muni su ta lioterijos trauksena: ištraukiau tuščius biliotus Šts. 4. intr. Kal šnek. skubiai išeiti, išbėgti: Ištýniau išbėgau daktaro ieškoti Gršl. \ tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; pratinti; pritinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • istinti — istinti, ina, ino tr. gydyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 2 ištìnti, sta, o (ìštinė Lp) 1. intr. J, Š, J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ nenormaliai išsiplėsti, išbrinkti, išpusti: Nuo galvos lig kojom aš buvau ištìnęs Kkl. Ištìnęs visas, nė rankų nepajudina Krs. Guli boba ištìnus kai avilys Ds. Boba ištìno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — išti̇̀nti vksm. Išti̇̀no kója, žándas, dañtenos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Rocco Siffredi — Nombre real Rocco Tano Nacimiento 4 de mayo de 1964 (47 años) Ortona …   Wikipedia Español

  • dominare — {{hw}}{{dominare}}{{/hw}}A v. tr.  (io domino ) 1 Tenere soggette persone o cose alla propria autorità: dominare il popolo | Dominare i mari, avere il monopolio dei traffici marittimi | Dominare una situazione, essere in grado di intervenire in… …   Enciclopedia di italiano

  • animale — animale1 agg. [dal lat. animalis che dà vita, animato , der. di anĭma anima ]. 1. [connesso alla natura corporea delle bestie e degli umani] ▶◀ animalesco. ‖ istintivo. ◀▶ spirituale, umano. 2. (estens., spreg.) [che ha natura e comportamento… …   Enciclopedia Italiana

  • aptinti — 2 aptìnti, sta ( tysta K; R, MŽ, N), o (àptinė Lp) intr. DŽ1 1. SD1173, R, MŽ, Sut, N, KII339, K, M, Š, NdŽ, KŽ aplinkui ištinti: Aptystu, užburgelėju (, puntu MŽ431) R322. Apie akį aptìno Ds. Vaikščioja aptìnusiom akim, pamėlynavusiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 1 nutìnti, nùtina, nutynė 1. tr. KŽ ištinti, išplakti. 2. tr. KŽ primušti, prilupti. 3. tr. prk. nugyventi, nualinti, nuskurdinti: Nutynė dvarą Šts. Nutìnta vieta – kaip barabanas plika Šts. Nutinta buvo Lietuva ir par pirmūsius vokyčius Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papatinti — 2 papatìnti (dial.) intr. ištinti: Buvo papatìnę žmones [iš bado] LzŽ. | refl.: Papasmušę, papastìnę papadės Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patinti — 2 patìnti intr. K, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1, DrskŽ; LL154 kiek sutinti, ištinti: Patìnusi jo koja J. Naktį ma[n] kojos tirpsta i patysta kiek Jrb. Ir pirštų sąnarėliai visi sopa, kartais net patìnsta Krs. Toki patìnusi, mėlena, ka nebūtų užsirožijusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”